Връзката между предпочитанията към изкуството и характера

ное. 14, 2022 | Изкуство

Питали ли сте се защо някои хора предпочитат да създават абстрактно изкуство, а други реалистични картини? Защо избират определена цветова гама? Разпознавали ли сте някога повтарящ се модел или тема сред художниците, който вие, като зрител, не можете да разберете?

Според психологията художествените ни предпочитания (вид изкуство, избор на цветове и пр.) могат да разкрият много за нас като личности, както и за нагласи и поведението ни.

Изкуството играе изключително важна роля в обществото, по-специално в живота на отделните индивиди. Различните хора го възприемат по различен начин и са привлечени от него по различен начин. Така че,  вероятно не е изненада, че художествените ни предпочитания разкриват някои специфики на характера ни, на подсъзнанието ни и дори на психичното ни здраве.

Психолозите проявяват интерес към изследване на връзката между артистичните предпочитания и характера, както и към нагласата и психиката на индивидите. Много преди личностните характеристики да бъдат описани в теория, психолози като  Бърт (1933 г.) и Ейсенк (1940 г.), усилено провеждат проучвания в тази посока, търсейки връзка между личността и предпочитанията към различните видове изкуство. Проучванията на споменатите психолози разкриват, че специфичните предпочитания и по-специално влечението към традиционното и фигуративно изкуство, са силно свързани с консерватизма, сговорчивостта и съвестността на индивида. В същото време при нетрадиционните изкуства, като абстрактното и кубизма, водещ фактор за предпочитание е желанието за експериментиране.

Изкуството и големите пет личностни характеристики

Може би сте чували за теорията “Големите 5: Петфакторния модел за личността”, която определя основните пет психологически характеристики на личността.Тази теория вероятно е една от най-разпространените теории за разграничаване на отделните личностни характеристики и вероятно най-надеждната. Според нея съществуват пет измерения на личността – характеристики:

Възприемчивост – готовност да се експериментира и да се откриват нови неща – склонност към въображение и интелектуално любопитство.

Обикновено индивидите с преобладаваща възприемчивост, предпочитат сложността в изкуството, поради което се припознават предимно в абстрактното изкуство.

Съвестност – е способността организирано и дисциплинирано да преследваш целите си.

Артистите и индивидите, с тази преобладаваща личностна характеристика, не обичат двусмислието и сложността в изкуството. Вместо това, те са склонни да избират просто и фигуративно изкуство.

Екстроверсията включва висока общителност, асертивност и емоционална експресивност.

Екстровертите имат изключително позитивно отношение към изкуството. Поради развитото им чувството за стил, обикновено, техните предпочитания са свързани с абстрактното изкуство, кубизма, японското изкуство, импресионизма и класическото изкуство.

Сговорчивост – включва поведение, което се възприема като дружелюбно, приятно и мило.

Хората с този тип особености на личността обикновено имат смесено отношение към изкуството. Някои от тях са доста крайни в предпочитанията си – от картини изобразяващи сцени на насилие до такива изобразяващи пълно спокойствие. Религиозното изкуство и пейзажи също се предпочитано изразно средство на артисти с преобладаваща сговорчивост в характера.

Невротизъм – проявява се като емоционална нестабилност и тревожност.

Хората с тази черта имат склонност към романтично изкуство и непретенциозни стилове в изкуството. Те предпочитат тъжни картини в тъмни и студени краски.

Сега, когато познавате теорията за «Големите 5», коя от тези личностни характеристики се проявява най-силно при вас?